header-v40

Lease mogelijkheden

Zuidlease biedt elk bedrijf een leaseaanbod op maat. Klik beneden voor info over de verschillende leasevormen.

blok-blauw

Financial lease

Naast operationele lease biedt Zuidlease ook financial lease aan. Hierbij dragen wij alleen zorg voor financiering van het object, alle overige kosten zoals verzekering en onderhoud betaalt u zelf en u draagt zelf zorg voor beheer van uw auto of wagenpark. Afhankelijk van de situatie bij aanschaf van een object sluiten wij een huurkoop of een lening met onderpand met u af.

  • On balance financiering
  • Snelle acceptatie
  • Huurkoop of lening met onderpand
  • Concurrerend rentetarief
  • Vroegtijdige aflossing mogelijk

Huurkoop
Bij huurkoop kopen wij het geselecteerde object bij de dealer van uw keuze, de dealer factureert dit object inclusief BTW aan Zuidlease. U betaalt vóór aflevering van de auto het BTW-bedrag aan Zuid- lease. Vervolgens betaalt u gedurende de overeen- gekomen looptijd maandelijks een gelijkblijvende termijn (aflossing en rente). Door verplichte beta- ling van de vooraf overeengekomen slottermijn gaat het eigendom van het object automatisch naar u over.

Lening met onderpand
Alle optie’s af-fabriek kunnen in het leasecontract opgenomen worden. Ook kunnen accessoires opgenomen worden zoals: navigatiesysteem, carkit, audioapparatuur, alarminstallatie, etc.

Aandachtspunten financial lease

  • Uw financieringscapaciteit wordt beïnvloed
  • Het BTW-bedrag dient uit eigen middelen voor- gefinancierd te worden
  • U loopt zelf risico voor restwaarde, verzekering, onderhoud en reparaties
  • Het beheer van uw auto of wagenpark kost tijd

Calculator Financial Lease

De calculator is indicatief. Neem voor een actuele offerte contact met ons op.

Meer weten?

Onze accountmanagers helpen u graag verder.

046 - 4581767

Bezoekadres Sittard
Industriestraat 31b
6135 KG Sittard

Bezoekadres Venlo
Parlevinkerweg 1
5928 NV Venlo

Postadres
Postbus 762
6130 AT Sittard

Contact & Service
info@zuidlease.nl
tel Sittard: 046 - 4581767
tel Venlo: 077 - 7630067
fax: 046 - 4528540