header-golf

Lease mogelijkheden

Zuidlease biedt elk bedrijf een leaseaanbod op maat. Klik beneden voor info over de verschillende leasevormen.

blok-blauw

Sale & Lease back

Indien het kapitaal dat het wagenpark in beslag neemt, beter in andere bedrijfsactiviteiten geïnvesteerd kan worden is Sale & Lease Back een goed alternatief. Het wagenpark wordt door Zuidlease ingekocht en vervolgens tegen aantrekkelijke leasetarieven aangeboden

Extra financiële ruimte nodig?
Wij zorgen ervoor dat alle lichten op groen gaan.

Wordt u als ondernemer geconfronteerd met een gebrek aan financiële ruimte? Zuidlease kan ervoor zorgen dat alle lichten weer op groen gaan en u die (extra) financiële ruimte krijgt! Heeft u een wagenpark in eigen beheer dan heeft u liquiditeit in uw auto’s zitten, liquiditeit die u eigenlijk nodig heeft voor uw business.

Onderstaand ziet u een voorbeeld van een wagenpark dat door Zuidlease is ingekocht en middels Sale & Lease Back door het betreffende bedrijf geleased wordt. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw huidige wagenpark in te ruilen op nieuwe leaseauto’s.

Balans zonder leasing van het wagenpark
Hieronder ziet u de balans zonder leasing waarbij het wagenpark is opgenomen aan de activazijde voor een boekwaarde van € 98.000. De auto’s zijn gefinancierd middels een kortlopende lening (of vanuit het rekening courant) voor een bedrag van € 50.000.

balans1

Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen): 28,2%
Current ratio (vlottende activa/vlottende passiva): 0,94
Quick ratio (courante activa/vlottende passiva): 0,71
Liquiditeiten: 5.000

Balans met leasing van het wagenpark
Hieronder ziet u een balans nadat Zuidlease het wagenpark voor € 98.000 van het bedrijf heeft overgenomen en via een zogenaamde Sale & Lease Back constructie heeft omgezet in operationele lease. Hierdoor verdwijnt de post wagenpark aan de activazijde van de balans. Met het overnamebedrag is de korte lening afgelost (of de debetstand in het rekening courant aangevuld). Alle ratio’s verbeteren en er is € 48.000 aan extra liquiditeit ter beschikking.

balans2

Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen): 32,2%
Current ratio (vlottende activa/vlottende passiva): 2,20
Quick ratio (courante activa/vlottende passiva): 1,83
Liquiditeiten: 53.000

Hoe werkt Sale & Lease Back?

  • Zuidlease beoordeelt de technische staat en voert een visuele inspectie van het wagenpark uit.
  • In onderling overleg wordt de overnameprijs van het wagenpark bepaald. In bovenstaand voorbeeld heeft Zuidlease de boekwaarde van het wagenpark betaald.
  • U verkoopt het wagenpark aan Zuidlease en least het verkochte wagenpark tegen marktconforme tarieven weer terug.

Uw voordelen? 

  • Extra liquiditeit
  • Verbeterde solvabiliteit
  • Vermindering administratieve lasten door uitbesteding wagenparkbeheer
  • Eenvoudige budgettering door gelijkmatige verdeling autokosten

Meer weten?

Onze accountmanagers helpen u graag verder.

046 - 4581767

Bezoekadres Sittard
Industriestraat 31b
6135 KG Sittard

Bezoekadres Venlo
Parlevinkerweg 1
5928 NV Venlo

Postadres
Postbus 762
6130 AT Sittard

Contact & Service
info@zuidlease.nl
tel Sittard: 046 - 4581767
tel Venlo: 077 - 7630067
fax: 046 - 4528540