Verzekeringen

Onderstaande informatie is alleen van toepassing indien verzekering via Zuidlease in het leasecontract is opgenomen.

U dient een schade direct aan ons te melden. Mocht uw auto als gevolg van schade niet meer kunnen rijden, belt u dan het alarmnummer dat op de groene kaart vermeld staat. De verzekeraar regelt indien nodig de berging en levert een vervangende auto.

Wat moet u doen?

Diefstal van persoonlijke eigendommen is niet door ons verzekerd. De in het leasecontract opgenomen accessoires zijn meeverzekerd tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Door u gemonteerde accessoires die niet in het leasecontract zijn opgenomen, zijn door ons niet meeverzekerd. Houdt u hier rekening mee en meld deze accessoires bij ons aan. Bij niet-verhaalbare schades wordt een eigen risico in rekening gebracht.Tevens wordt voor elke auto die via ons verzekerd is een personen-ongevallen-inzittendenverzekering afgesloten.

Voorwaarden autoverzekering

Download de voorwaarden van de autoverzekering

Voorwaarden verzekeringOnline schade melden

Veelgestelde vragen

Schade


Meld de schade tijdens kantooruren via ons alarmnummer 046-4571082. Dit alarmnummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. U kunt voor het melden van schade ook gebruik maken van de gele ANWB-praatpalen langs de weg. Stuur vervolgens uw volledig ingevulde schadeformulier – uiterlijk binnen twee werkdagen – naar:
Zuidlease, Afdeling Schade
Postbus 762
6130 AT Sittard.U kunt uw schade ook eventueel online melden, klik hier.

Als de schade door een onbekende is veroorzaakt (inbraak, diefstal, beschadiging) dient u altijd aangifte bij de politie te doen. In veel gemeenten kan dit via internet.

Als de verzekering is afgesloten via Zuidlease heeft schade geen directe invloed op uw no-claim. De no-claim is vastgesteld op het hele wagenpark van Zuidlease en is daarmee indirect afhankelijk van een eventuele door u veroorzaakte schade. Schades waarvoor een tegenpartij aansprakelijk is hebben geen invloed op de no-claim. Eventuele schades kunnen wel een rol spelen op het moment dat u van ons een royementsverklaring wil ontvangen in verband met het verzekeren van een eigen auto.

U kunt een nieuw exemplaar aanvragen via e-mail. Vermeld uw naam en adres en wij sturen binnen 3 werkdagen een schade-aangifteformulier.


Verzekering


Wanneer het een ‘eigen schuld’-schade betreft, wordt er aanspraak gemaakt op uw Eigen Risico. Bij een ‘verhaalschade’ zal Zuidlease proberen de schade te verhalen op de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij(en). Er wordt in dit geval geen aanspraak gemaakt op uw Eigen Risico.


Indien de verzekering is afgesloten via Zuidlease kunt u bij ons een duplicaat groene kaart aanvragen, vermeld uw kenteken en uw naam en adres in uw e-mail en wij zenden de groene kaart binnen 5 werkdagen naar u toe.Indien de verzekering elders is ondergebracht dient u contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij of met de assurantie-tussenpersoon.

Niet de verzekeringsmaatschappij, niet de dokter en ook niet de leasemaatschappij beslist of u weer in de auto mag rijden na een medische ingreep. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) is de juiste instantie die hier over beslist. Via het CBR kan een Gezondheidsverklaring aangevraagd worden. De verantwoordelijkheid om melding te maken van een ingreep ligt bij de houder van het rijbewijs. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CBR.

Bekeuringen


Indien het om een beschikking van het Centraal Justitieel Incasso Bureau gaat kunt u in beroep gaan. U moet dan bezwaar aantekenen tegen de eerste beschikking ook al heeft Zuidlease de bekeuring al betaald. Op de voorzijde van de beschikking staat het adres waar uw bezwaar naar toe verstuurd moet worden, stuur ook altijd een kopie van de beschikking mee en vermeld in het beroepschrift uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres en (Post)bankrekeningnummer. Het beroepschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van een dagtekening. Mocht u beroep worden ingewilligd, dan stort het Centraal Justitieel Incasso Bureau het bedrag terug op de rekening van Zuidlease, waarna wij het bedrag aan u crediteren.

Op de naheffingsaanslag vindt u informatie over het indienen van een bezwaar. Indien uw bezwaar ingewilligd wordt zal de desbetreffende gemeente het bedrag terugstorten op de rekening van Zuidlease, waarna wij het bedrag aan u crediteren.a