Privacyverklaring Zuidlease B.V.

Privacy beleid
Zuidlease B.V. (hierna: Zuidlease) biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In veel gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties. Respect voor privacy van (potentiële) relaties, zowel van klanten, leveranciers als partners, is voor Zuidlease een belangrijk uitgangspunt. Zuidlease zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons Privacy Reglement en conform de geldende privacywetgeving.

Let op: als uw bedrijf persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, adviseren wij u om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Zuidlease Privacy Reglement aan hen geven of hen verwijzen naar dit Zuidlease Privacy Reglement op de website van Zuidlease (www.zuidlease.nl). Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin deze toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met die partij om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

Gebruik van persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u van ons afneemt kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam en contactgegevens van de opdrachtgever/berijder
 • Financiële informatie van de opdrachtgever;
 • Informatie om de tekenbevoegde(n) en berijder te kunnen identificeren
 • Informatie over de berijder van het mobiliteitsmiddel;
 • Informatie over identificatie en gebruik van het mobiliteitsmiddel.

Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk aan ons verstrekt door uw werkgever, zodra deze een van onze producten of diensten aanvraagt. Voor acceptatie kan Zuidlease ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere publieke of betaalde bronnen.

Doeleinden

Zuidlease zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het accepteren en uitvoeren van lease- en mantelovereenkomsten, het uitvoeren van mobiliteitsdiensten, het aanbieden en verbeteren van onze financiële en ondersteunende dienstverlening, het onderhouden en uitbreiden van onze zakelijke relatie met u (bijv. Door nieuwsbrieven) en naleving van geldende wetgeving. Bij ondersteunende diensten kunt u denken aan schadeafhandeling, pechhulp, reparatie en onderhoud, het afwikkelen verkeersboetes en tankbeurten en de toegang tot onze apps.

Op bezoek bij Zuidlease

Wanneer u Zuidlease bezoekt, kunnen wij uw naam, het bedrijf waarvoor u werkt en eventuele contactgegevens registreren. Wij doen dit voor uw en onze veiligheid. Deze bezoekersregistraties bewaren wij maximaal 1 week.

Solliciteren bij Zuidlease

Gaat u solliciteren bij Zuidlease? Dan verzamelt Zuidlease diverse sollicitatiegegevens, zoals uw curriculum vitae en uw sollicitatiebrief of e-mail. Soms vragen wij ook getuigschriften en/of een Verklaring Omtrent Gedrag op te sturen en/of een assessment te laten doen waarvan wij –na uw toestemming- het rapport krijgen.

Hebt u gesolliciteerd bij ons, maar bent u niet aangenomen dan worden alle sollicitatiegegevens maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven kan Zuidlease deze gegevens tot een jaar bewaren.

U bezoekt onze website

U bezoekt onze website
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en deze beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Onze berichten aan u kunnen wij afstemmen op uw interesses en bestelgedrag. Zo wordt voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die minder interessant zijn. In het geval van cookies van Google Analytics zorgen wij ervoor dat uitsluitend geanonimiseerde cookies worden verwerkt. Als u cookies standaard wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EU worden verwerkt. In dat geval zal Zuidlease zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Om bijvoorbeeld te analyseren hoe de pagina’s van onze website worden bezocht maken wij gebruik van Google Analytics. Hierbij nemen wij maatregelen die ervoor zorgen dat de IP-adressen van onze website-bezoekers worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen in de servers van Google USA. Gegevens die u achterlaat op ons contactformulier gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag of contactverzoek. Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verstrekking aan derden

Zuidlease kan uw persoonsgegevens binnen haar organisatie delen, maar ook met derde partijen, die betrokken zijn bij de levering van de bestelde producten of diensten. Zo maken wij gebruik van software van derden voor contractbeheer, relatiebeheer en ICT-ondersteuning. Dit gebruik is beperkt tot de bovengenoemde doeleinden.

Wanneer wij uw gegevens namens ons aan derden verstrekken dan leggen wij vast dat deze gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en op ons eerste verzoek moeten worden verwijderd. Daarbuiten zullen we uw gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging en bewaren

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Indien nodig zullen we de gegevens versleutelen en de toegang loggen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarplicht of wegens gerechtvaardigd belang.

Rechten

Rechten
Verzoeken ten aanzien van het recht om eigen persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen kunnen worden aangemeld via de reeds genoemde contactgegevens. We streven ernaar om verzoeken binnen 2 weken af te handelen. Verder zal Zuidlease bij alle registraties op basis van toestemming u een eenduidige zogenaamde opt-out procedure aanbieden.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder met klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijziging en inwerkingtreding
Zuidlease kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is dus raadzaam om deze geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze versie is in werking met ingang van 25 mei 2018.

Zuidlease Privacy Reglement
Voor uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u het Zuidlease Privacy Reglement nalezen.

Contacteer ons
Wilt u contact met ons opnemen of heeft u vragen over het Zuidlease Privacy Reglement? Dan kunt u per e-mail (compliance@zuidlease.nl) of via het contactformulier contact met ons opnemen.

Ga naar home