header-v40

blok-blauw

Gebruik van de leaseauto

De auto mag uitsluitend gebruikt worden door een bekwame bestuurder die in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs.

Lees bij ingebruikname van de auto aandachtig de handleiding van de fabrikant door en volg de tips van uw dealer op.

Controleer tijdens het gebruik van uw leaseauto regelmatig het peil van de olie en koelvloeistof. Dit is door de lange onderhoudsintervallen absoluut noodzakelijk. Wij wijzen u erop dat u als berijder aansprakelijk bent voor schade aan de motor als gevolg van een te laag olie- en/of koelvloeistofpeil.

Het is tevens van belang de bandenspanning te controleren, door een onjuiste spanning kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen en stijgt het brandstofverbruik.

Indien u voor eigen rekening accessoires aanbrengt dient u hier vooraf toestemming van ons voor te hebben. Bij beëindiging van de gebruiksperiode van een leaseauto mogen alleen die accessoires worden verwijderd die u voor eigen rekening heeft laten aanbrengen en waarvan verwijdering geen beschadiging tot gevolg heeft. Voor niet verwijderde accessoires bestaat geen recht op vergoeding.

Voor (nieuwe) berijders hebben we een boekje samengesteld. Klik op onderstaande knop om het boekje te bekijken en te downloaden. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Ons Customer Service Team helpt u graag verder.

046 - 4581767

Bezoekadres Sittard
Industriestraat 31b
6135 KG Sittard

Bezoekadres Venlo
Parlevinkerweg 1
5928 NV Venlo

Postadres
Postbus 762
6130 AT Sittard

Contact & Service
info@zuidlease.nl
tel Sittard: 046 - 4581767
tel Venlo: 077 - 7630067
fax: 046 - 4528540