header-onderhoud

blok-blauw

Onderhoud, reparatie en APK

Het onderhoud van de auto dient te geschieden volgens richtlijnen van de fabrikant. Reparatie en onderhoud mag alleen uitgevoerd worden door de officiële dealer van het merk. Indien u de auto aanbiedt voor reparatie, onderhoud of het vervangen of repareren van de banden dient u altijd de leasepas aan uw dealer/reparateur aan te bieden.

De dealer dient altijd vooraf contact op te nemen met onze afdeling operations (telefoonnummer 046 – 457 10 81) of een aanvraag te doen via ROB-net. De dealer/reparateur ontvangt van ons een toestemmingsnummer dat op de faktuur vermeld dient te worden. Zonder dit nummer zal niet tot betaling van de faktuur worden overgegaan.

In verband met de vaak lange wachttijden bij garages adviseren wij u tijdig een afspraak voor een onderhoudsbeurt te maken.

De verplichting om uw auto tijdig APK te laten keuren ligt bij u als berijder. De vervaldatum voor de APK kunt u checken op www.rdw.nl. Een APK-keuring kunt u het beste in combinatie met een onderhoudsbeurt laten uitvoeren.

Indien het leasecontract zonder onderhoud is afgesloten komen de kosten hiervan voor rekening van de lessee.

Onderhoud en/of reparatie aan zelf gemonteerde accessoires die niet in het leasecontract zijn meegenomen komen voor rekening van de lessee.

Kosten als gevolg van onzorgvuldig beheer of onjuist gebruik van de auto zijn niet inbegrepen in de leaseprijs.

Meer weten?

Jack, Guido, Wouter of Marcel helpen u graag verder.

046 - 4571081

Bezoekadres Sittard
Industriestraat 31b
6135 KG Sittard

Bezoekadres Venlo
Parlevinkerweg 1
5928 NV Venlo

Postadres
Postbus 762
6130 AT Sittard

Contact & Service
info@zuidlease.nl
tel Sittard: 046 - 4581767
tel Venlo: 077 - 7630067
fax: 046 - 4528540