header-verzekering

De leaseauto

Klik hier beneden op één van de onderwerpen voor informatie over uw leaseauto.

Schademeter

Klik op de handige schademeter om deze te downloaden.

Schademeter

blok-blauw

Schade

Onderstaande informatie is alleen van toepassing indien verzekering via Zuidlease in het leasecontract is opgenomen.

U dient een schade direct aan ons te melden.

Indien er geen tegenpartij bij de schade betrokken is, kunt u de schade bij ons melden via een ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier of via een online melding op onze website.

Indien er wel een tegenpartij betrokken is, wijzen wij u op het volgende:

 • Vul altijd een EAS (Europees Schadeformulier) in volgens de instructies op het formulier.
 • Teken het formulier echter NIET als u het niet eens bent met de gebeurtenis zoals deze op het formulier beschreven wordt.
 • Maak duidelijke foto’s van de schade én van het kenteken van de tegenpartij.
 • Verstuur het ingevulde en ondertekende (tenzij u niet akkoord bent) schadeformulier binnen drie werkdagen naar ons.

Indien schade door een onbekende tegenpartij (motorvoertuig) is veroorzaakt (bijvoorbeeld toen uw auto geparkeerd stond) bestaat de mogelijkheid om dit te claimen bij het waarborgfonds. Bij uitkering door het waarborgfonds betaalt u géén eigen risico, dat neemt Zuidlease voor haar rekening. Klik hier voor de voorwaarden.
Wij houden ons het recht voor om schadereparaties aan leaseauto’s bij een door ons aan te wijzen schadeherstelbedrijf te laten repareren. Schade aan uw leaseauto mag alleen worden hersteld na onze toestemming.

Schades die niet gemeld worden d.m.v. een schade-aangifteformulier, worden na beëindiging van het leasecontract vastgesteld en aan u in rekening gebracht. Bij schades in het buitenland is het aan te raden de politie in te schakelen.

Mocht uw auto als gevolg van schade niet meer kunnen rijden, belt u dan het alarmnummer dat op de groene kaart vermeld staat. De verzekeraar regelt indien nodig de berging en levert een vervangende auto.

Ten aanzien van schade hebben wij nog een aantal zaken voor u op een rijtje gezet:

 • Vul altijd het schade-aangifteformulier volledig in ook al beweert de politie dat dit niet nodig is.
 • Neem, indien mogelijk, foto’s van de situatie.
 • Doe nooit toezeggingen aan de tegenpartij inzake schadevergoeding of schuldvraag.
 • Het is niet toegestaan schades onderling te regelen.
 • Correspondentie met de tegenpartij loopt altijd via Zuidlease.
 • Bij beschadigingen aan uw auto zonder tegenpartij dient u altijd een politierapport op te laten maken (parkeerschade, inbraakschade e.d.).
 • Diefstal van mobiele telefoons, laptops en andere elektronische apparatuur is niet gedekt.
 • Indien de bestuurder onder invloed van alcohol, drugs e.d. verkeert, vervalt de verzekeringsdekking.

Meer weten?

Jack, Guido, Wouter of Marcel helpen u graag verder.

046 - 4571081

Adres
Zuidlease bv
Industriestraat 31b
6135 KG Sittard

Postadres
Postbus 762
6130 AT Sittard

Contact & Service
schade@zuidlease.nl
tel: 046 - 4581767
fax: 046 - 4528540