header-over-ons

Veelgestelde vragen

Klik hier beneden op één van de onderwerpen voor de antwoorden op veelgestelde vragen.

blok-blauw

Algemeen

Algemene vraag of informatie?
Heeft u een algemene vraag, opmerking of heeft u het antwoord dat zocht niet gevonden? Neem dan gerust contact op met ons Customer Service Team.

Klik op een vraag en het antwoord wordt zichtbaar.

Gebruik

- Wie mag er in de auto rijden?

De bestuurder van de lease-auto dient in bezit te zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. De verantwoording voor wie in de auto mag rijden ligt te allen tijde bij de contractant. De afspraken die gemaakt zijn met uw werkgever gelden hiervoor.

- Mag ik een trekhaak of andere accessoires laten monteren?

U kunt, voor eigen rekening, een trekhaak of andere accessoires laten monteren, mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Verwijdering hiervan, voor inlevering van de auto, is alleen toegestaan als dit geen beschadiging van de auto tot gevolg heeft. Houdt u er wel rekening mee dat door u zelf aangeschafte accessoires niet zijn meeverzekerd!

Reparatie & Onderhoud

- Mag ik mijn lease-auto ergens anders dan bij de merkdealer laten repareren?

Nee, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een dealer van het desbetreffende merk worden uitgevoerd. Dit als gevolg van de garantievoorwaarden die door de fabrikanten worden gesteld. In overleg zijn uitzonderingen mogelijk.

Banden & Winterbanden

- Wanneer moet ik mijn winterbanden laten wisselen?

Wij verzoeken u om de zomerbanden in maart-april op de auto te laten monteren en de winterbanden in oktober-november. Het bandencentrum kan voor opslag van de banden zorgen die gedemonteerd worden.

- Waar liggen mijn zomer- of winterbanden opgeslagen?

Neem contact op met ons Customer Service Team via e-mail of via 046 – 4581767.

Schade en verzekering

- Wat moet ik doen als ik schade heb aan mijn auto?

Meld de schade tijdens kantooruren via ons alarmnummer 046-4571082. Dit alarmnummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. U kunt voor het melden van schade ook gebruik maken van de gele ANWB-praatpalen langs de weg. Stuur vervolgens uw volledig ingevulde schadeformulier – uiterlijk binnen twee werkdagen – naar:
Zuidlease, Afdeling Schade
Postbus 762
6130 AT Sittard.

U kunt uw schade ook eventueel online melden, klik hier.

- Moet ik aangifte doen bij de politie?

Als de schade door een onbekende is veroorzaakt (inbraak, diefstal, beschadiging) dient u altijd aangifte bij de politie te doen. In veel gemeenten kan dit via internet.

- Heeft schade invloed op mijn no-claim?

Als de verzekering is afgesloten via Zuidlease heeft schade geen directe invloed op uw no-claim. De no-claim is vastgesteld op het hele wagenpark van Zuidlease en is daarmee indirect afhankelijk van een eventuele door u veroorzaakte schade. Schades waarvoor een tegenpartij aansprakelijk is hebben geen invloed op de no-claim. Eventuele schades kunnen wel een rol spelen op het moment dat u van ons een royementsverklaring wil ontvangen in verband met het verzekeren van een eigen auto.

- Wanneer moet ik een eigen risico betalen?

Wanneer het een ‘eigen schuld’-schade betreft, wordt er aanspraak gemaakt op uw Eigen Risico. Bij een ‘verhaalschade’ zal Zuidlease proberen de schade te verhalen op de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij(en). Er wordt in dit geval geen aanspraak gemaakt op uw Eigen Risico.

- Ik heb geen blanco schade-aangifteformulier meer!

U kunt een nieuw exemplaar aanvragen via e-mail. Vermeld uw naam en adres en wij sturen binnen 3 werkdagen een schade-aangifteformulier.

- Ik heb geen geldige groene kaart, wat moet ik doen?

Indien de verzekering is afgesloten via Zuidlease kunt u bij ons een duplicaat groene kaart aanvragen, vermeld uw kenteken en uw naam en adres in uw e-mail en wij zenden de groene kaart binnen 5 werkdagen naar u toe.

Indien de verzekering elders is ondergebracht dient u contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij of met de assurantie-tussenpersoon.

- Mag ik autorijden na een medische ingreep?

Niet de verzekeringsmaatschappij, niet de dokter en ook niet de leasemaatschappij beslist of u weer in de auto mag rijden na een medische ingreep. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) is de juiste instantie die hier over beslist. Via het CBR kan een Gezondheidsverklaring aangevraagd worden. De verantwoordelijkheid om melding te maken van een ingreep ligt bij de houder van het rijbewijs. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CBR.

Vervangend vervoer

- Wordt mijn auto vervangen door een auto van gelijke klasse?

Bij vervangend vervoer wordt zo mogelijk een overeenkomstig type met dezelfde brandstofsoort ingezet. Het vervangende vervoer is altijd minimaal 1 klasse lager dan het te vervangen leaseobject.

- Word ik in het buitenland ook van vervangend vervoer voorzien?

Bij stranding in het buitenland kunt u ook gebruik maken van vervangend vervoer. Wanneer de kosten zijn opgenomen in het leasetarief komt dit voor rekening van Zuidlease.

24-uurs alarmservice

- Wat is het nummer van de alarmservice?

Ons 24-uurs alarmnummer is bereikbaar via nummer 046-4571082. Informatie over het gebruik van de hulpdienst en aanwijzingen hoe te handelen staan vermeld in de berijderhandleiding. Wanneer u deze niet meer heeft kunt u deze hier downloaden

- Worden de gemaakte kosten vergoed?

Via de hulpdienst gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangend vervoer komen voor rekening van Zuidlease, althans voor zover deze kosten zijn opgenomen in het leasecontract.

Met de auto naar het buitenland

- Ik wil graag een machtiging ontvangen, waar vraag ik die aan?

Download hier het formulier, wijzig de geel gearceerde velden, mail het ingevulde formulier naar info@zuidlease.nl en wij sturen het origineel voorzien van een handtekening retour.

- Hoe is het afslepen van mijn caravan/aanhangwagen geregeld?

Het afslepen van uw caravan is geregeld op uw caravanverzekering en de aanhangwagen op uw WA-verzekering.

Brandstof

- Ik ben de pincode van mijn brandstofpas vergeten. Wat nu?

Heeft u 3 maal de verkeerde pincode ingetoetst tijdens het afrekenen bij het tankstation? Dan is uw pas 24 uur geblokkeerd, maar alleen bij het betreffende tankstation. Wellicht herinnert u zich later de juiste pincode weer. Indien dat niet het geval is neemt u dan contact met ons op zodat wij een nieuwe code kunnen aanvragen. Tip: verwerk uw pincode bijvoorbeeld in een van de telefoonnummer in uw mobiele telefoon.

- Mijn brandstofpas doet het niet meer.

Drie keer een onjuiste pincode ingeven? Dan geldt een pasblokkade van 24 uur. U schiet het bedrag tijdelijk voor een stuurt ons vervolgens uw declaratieformulier toe.
Magneetstrip beschadigd? Ook in dit geval geldt: het bedrag tijdelijk voorschieten en uw declaratieformulier invullen. Stuurt u vervolgens de pas, samen met uw declarieformulier, naar ons retour terug. Vergeet niet een hoekje uit de magneetstrip te knippen! Wij vragen vervolgens een nieuwe pas voor uw aan.

- Kan ik ook in het buitenland tanken met mijn brandstofpas?

Dit hangt helemaal af van de afspraken die uw organisatie heeft gemaakt.Als er twee magneetstrippen op uw bandstofpas staan, bent u er zeker van dat u ook in het buitenland kunt tanken bij een tankstation met het DKV-logo.

Soms is het mogelijk de kosten, die u in het buitenland hebt gemaakt, bij ons te declareren. Overlegt u dit van tevoren met uw wagenparkbeheerder.

- Ik heb geen declaratieformulier meer. Hoe krijg ik een nieuw exemplaar?

Het declaratieformulier kunt u hier downloaden. Vul het zo volledig mogelijk in en stuur het met de originele bonnen naar ons op. Wij zullen dan binnen 5 werkdagen het bedrag uitbetalen.

Inleveren van de auto

- Waar kan ik de auto inleveren?

Wanneer de looptijd van het leasecontract is verstreken kunt u de auto inleveren op elke gewenste locatie in Nederland. Inlevering van het voertuig is ook mogelijk op de locatie van Zuidlease aan de Industriestraat 31b te Sittard. Een melding van inlevering van de auto kunt u maken via 046 – 459 17 67 of via cst@zuidlease.nl

Overnemen van de auto

- Kan ik de auto ook kopen na afloop van het leasecontract?

De contractant heeft altijd de mogelijkheid de auto van ons over te nemen. Wij kunnen op verzoek een aanbieding voor de auto maken.

Bekeuringen

- Ik ben het niet eens met de bekeuring die ik heb ontvangen. Wat moet ik doen?

Indien het om een beschikking van het Centraal Justitieel Incasso Bureau gaat kunt u in beroep gaan. U moet dan bezwaar aantekenen tegen de eerste beschikking ook al heeft Zuidlease de bekeuring al betaald. Op de voorzijde van de beschikking staat het adres waar uw bezwaar naar toe verstuurd moet worden, stuur ook altijd een kopie van de beschikking mee en vermeld in het beroepschrift uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres en (Post)bankrekeningnummer. Het beroepschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van een dagtekening. Mocht u beroep worden ingewilligd, dan stort het Centraal Justitieel Incasso Bureau het bedrag terug op de rekening van Zuidlease, waarna wij het bedrag aan u crediteren.

- Ik ben het niet eens met een naheffingaanslag parkeerbelasting. Wat moet ik doen?

Op de naheffingsaanslag vindt u informatie over het indienen van een bezwaar. Indien uw bezwaar ingewilligd wordt zal de desbetreffende gemeente het bedrag terugstorten op de rekening van Zuidlease, waarna wij het bedrag aan u crediteren.

Facturatie

- Bij wie kan ik terecht met vragen over facturen?

In eerste instantie kunt u uw vraag voorleggen aan de afdeling Financiële administratie via e-mail of via 046 – 4581767. In een aantal gevallen zullen de medewerkers van deze afdeling u doorverwijzen naar andere afdelingen van Zuidlease.

- Ik heb geen factuur ontvangen.

Op verzoek kunt u een kopie van de factuur ontvangen van de afdeling Financiële administratie via e-mail of via 046 – 4581767.

Meer weten?

Ons Customer Service Team helpt u graag verder.

046 - 4581767

Bezoekadres Sittard
Industriestraat 31b
6135 KG Sittard

Bezoekadres Venlo
Parlevinkerweg 1
5928 NV Venlo

Postadres
Postbus 762
6130 AT Sittard

Contact & Service
info@zuidlease.nl
tel Sittard: 046 - 4581767
tel Venlo: 077 - 7630067
fax: 046 - 4528540